הקדמה

קבוצת השכל הטוב בע"מ (להלן "שכל") גיבשה מסמך זה הנוגע לפרטיות כדי להסביר מדוע, לכאורה, אנו אוספים ושומרים אצלנו מידע מסוגים מסוימים וכיצד בכוונתנו להגן על פרטיותך ועל פרטיך האישיים, בעת השימוש באתר האינטרנט שלנו, בתוכנה ו / או במוצרים ובשירותים אחרים שאנחנו מפעילים. מסמך זה משרטט את עמדתנו בנוגע לאיסוף המידע המתבצע באתר האינטרנט שלנו, שכתובתו www.sehel.co.il, כמו גם בכל אתר אינטרנט, תוכנה, מוצר או שירות אחרים אותם "שכל" מעמידה לרשותך (אשר יכונו, להלן, באופן הכולל "האתר").

חברת "שכל" שומרת לעצמה את הזכויות לשנות מדיניותה, בכל עת, באמצעות פרסומה של המדיניות החדשה באתר זה. נשתדל להודיעך על כל שינוי החל במדיניות זו באמצעות הדואר האלקטרוני ו / או פרסום הודעה בעמוד הראשי של אתר האינטרנט הרשמי של החברה. אולם, כאמור, אי מתן ההודעה לא ייגרע מתוקף השינויים במדיניות או מיכולת האכיפה שלנו הנוגעת לשינוי, שייכנס לתוקפו עם פרסום שלו באתר הרשמי של החבר.

איזה סוגי מידע אנו אוספים ואיזה שימוש נעשה בהם:

כללי

בעת שימוש בתוכנה שלנו, באחד מהשירותים, בחומר אחר באתר זה או חומר הזמין באמצעותו (להלן "השירותים שלנו"), אנחנו אוספים ממך מידע. כמו כן, מידע עשוי להיאסף ממך בעת פניה לתמיכה (בין אם פניה זו מתבצעת באמצעות הדואר האלקטרוני, הטלפון או מאפייני העזר האוטומטיים המוטמעים בשירותים שלנו). "שכל" הינה הבעלים הבלעדיים של כל המידע הנאסף, והיא רשאית להחזיק בכל מידע שאספה או שהועבר למטרות ארכיון או גיבוי או ארכיון באופן בלתי מוגבל.

מידע ליצירת קשר

בחלק מהמקומות באתר שלנו יתבקשו או ידרשו פרטי קשר או מידע אחר (כדוגמת שמך וכתובת הדוא"ל). נאסוף ממך פרטי מידע אישי ופרטי מידע אחר (למשל, שמך, כתובתך הפיזי וכתובת הדוא"ל שלך). פרטי הקשר שלך עשויים לשמש אותנו ליצירת קשר עמך במידת הצורך בנוגע לעסקאות שבוצעו באמצעות האתר, לצורך הודעה על שינויים במדיניות האתר ובנוגע לדברים נוספים. אנחנו לא נעביר הלאה, נשכיר או נמכור כל פרטי קשר שנאספו ממך, כפי שנמסר בגילוי הפרטיות במסמך המדיניות. כל מידע או פרטי קשר שנמסרו לנו ישמרו בשרתים מאובטחים.

מידע פיננסי

לצורך ביצוע עסקאות באמצעות פלטפורמת האתר, אנחנו עשויים להידרש לאסוף פרטי מידע מסוימים הנוגעים לגבי אמצעי התשלום והחיובים. המידע האמור עשוי לכלול, בין השאר, את פרטי כרטיס האשראי ו / או פרטי מידע פיננסי נוסף. אנחנו לא שכיר או נמכור את המידע הפיננסי המגיע לידינו לצד שלישי ואף לא נחלוק בו עם צד שלישי ללא קבלת הסכמתך. זאת, למעט במקרים שנידרש לעשות כן על פי חוק, או לצורך הטיפול בעסקות. כל המידע הפיננסי שנמסר לאתר נשמר בשרתים מאובטחים.

מידע דמוגרפי

אנחנו עשויים לאסוף באתר נתונים דמוגרפיים ואישיים שלך (כגילך, מינך או רמת הכנסתך) באמצעות השירותים המוצעים, לרבות (אולם מבלי להגביל) התוכנה שלנו. את הנתונים הללו מותר לנו לחלוק, על בסיס כוללני, עם המפרסמים או עם צד שלישי אחר. בנוסף, אנו עשויים לאחסן במאגרי הנתונים שלנו נתונים הנוגעים לעסקאות ולהחלטות URL שבוצעו באמצעות האתר ו/או באמצעות התוכנה. השימוש במידע זה מתבצע בצורה כוללת ועל מנת לנטר את הצלחתם של האתר ו / או התוכנה שלנו. כל פרט מידע אישי שניתן לזיהוי לא יקושר למידע הדמוגרפי הכוללני.

תקשורת עם השרתים שלנו

התקשורת שבין התוכנה לבין השרתים שלנו משמשת אותנו לצורך ניהול האתר ואספקת השירותים שלנו. אנחנו רשאים להשתמש בפרטי המידע הנאסף לצרכי ניתוח מגמות השימוש, ההתחקות אחר מסלול התנועה באתר שלנו, איסוף הסטטיסטיקה הדמוגרפית והמידע על הרגלי הגלישה שלך לצורך שימוש כולל ו / או סיוע באבחון בעיות הנוגעות לאתר ו/או לשרתים שלנו. אנחנו מבהירים שוב, כי אין אנחנו מקשרים בין הנתונים הנאספים למידע אישי שניתן לזיהוי. נתונים אלו ניתן יהיה לחלוק עם צד שלישי או חברות פרסום על הבסיס הכוללני.

ספקי שירות צד ג'

לעיתים, אנחנו עושים שימוש בספקי שירות מצד שלישי על מנת לנהל היבטי שירות מסוימים שאנחנו מספקים (כדוגמת הטיפול או ביצוע ההזמנות למוצרים ולשירותים שתרכוש באמצעות האתר. במקרה כזה, פרטי הקשר והמידע הפיננסי ייאספו או שנחלוק אותם עם ספקי השירות מהצד השלישי, על מנת לבצע את הזמנתך. במקרים מסוימים, יתכן שהמידע יישמר בידי ספק השירות מצד שלישי לצרכי ניהול רישום. נשתדל להבטיח כי ספקי השירות מצד שלישי יידעו אותך בנוגע למדיניות השימוש שלהם במידע.

גילויי מידע נוספים

אנחנו עשויים לחשוף את פרטי המידע האישי במקרים מיוחדים, לדוגמה, אם נדרש לעשות זאת עפ"י החוק, באמצעות צו בית משפט, ע"י רשות ממשלתית או, לחילופין, רשות אכיפת חוק אחרת, או, אם נסבור, בתום לב, כי גילוי המידע נחוץ, למשל, לצרכי הזיהוי, ההתקשרות או הגשת תביעה משפטית נגד צד שעלול לגרום לנזק או להפרעה לזכויות הקניין של חברת "שכל", משתמשים אחרים או כל צד אחר העלול להיפגע מפעולות. האמור לעיל עשוי להתייחס אף לחילופי מידע עם ארגונים אחרים לצורך ההגנה מפני מעשי מרמה ולצמצום סיכוני האשראי.

השימוש בעוגיות (Cookies)

האתר העסקי שלנו עשוי להשתמש בעוגיות (Cookies) על מנת להעשיר את חוויית השימוש שלך באתר. ה-Cookies הן קבצי טקסט שאתרי האינטרנט שולחים למכשיר של המבקר בהם, במטרה לזהות את דפדפן המבקר האתר, או כדי לאחסן מידע / הגדרות בדפדפן. קבצי הטקסט הללו כוללים מידע שאתר האינטרנט מעביר למכשיר שלך בעת הגלישה באתר. לרוב, העוגיות משמשות לצרכי ניהול רישום והשימוש בהן הופך את גלישתך באתר ליעילה יותר באמצעות פעולות כשמירת הסיסמאות והעדפות האישיות שלך בשימוש באתר האינטרנט הספציפי, או על מנת לוודא שלא תראה שוב ושוב פרסומת מסוימת.

קרוב לוודאי כי הדפדפן שלך מתוכנת לקבל עוגיות, אולם אם תעדיף שלא לקבלן, ניתן לשנות את הקונפיגורציות בהתאם. במקרה כזה, ייתכן שתחומים מסוימים באתר לא יפעלו כהלכה בעת גלישה בהם.

השימוש ב-Web Beacons (משואות רשת / אלומות אינטרנט)

האתר שלנו עשוי להשתמש באלומות אינטרנט (Web Beacons), במודעות בעמודים באתר. האלומות הן קבצים גראפיים זעירים, תגי פיקסל או קבצי GIF שקופים (clear GIF), שמקשרים בין דפים או אפליקציות אונליין לשרתים, וניתן להשתמש בהן על מנת להעביר מידע בחזרה לשרת. המידע הנאסף באמצעות Cookies והאלומות עשוי לכלול את כתובת ה-IP, סוג מערכת ההפעלה, מזהה מכשיר ייחודי, מאפייני הדפדפן והמכשיר, העדפות השפה, כתובות ה-URL המפנות, מידע אודות פעולות שבוצעו וזמני הפעילות. אנחנו עשויים לקשר רכיבי נתונים מסוימים שנאספו באמצעים האוטומטיים (כדוגמת מידע על הדפדפן שלך), ומידע אחר, כדי שנוכל, למשל, לדעת, האם פתחת הודעת דואר מסוימת ששלחנו אליך. כמו כן, אנחנו עשויים להשתמש בכלי ניתוח אנליטיים מצד שלישי האוספים נתונים על תעבורת המבקרים באתרי או באפליקציות "שכל".

אבטחה

באתר פועלים אמצעי אבטחה שמטרתם הגנה מפני אובדן המידע, שינויים ו / או שימוש לרעה במידע הנמצא בידינו.

קישורים וצדדים שלישיים

אתר החברה מכיל קישורים שונים (כדוגמת אתרי אינטרנט, ספקי צד שלישי ו / או נותני חסות שונים אחרים הקשורים ל"שכל". הבחירה במודעה או בקישור מפנה אותך אל מחוץ לאתר ואל אתרי האינטרנט של צד שלישי. ספקי הצד השלישי באתרים ובאפליקציות (בדומה לכפתורי "Share" או "Like" באפליקציות השונות) עשויים אף הם לעשות שימוש באמצעים האוטומטיים כדי לאסוף נתונים אודות השימוש בתכונות אלה. לתשומת ליבך, "שכל" אינה מפקחת על התוכן, ההתנהלות או מדיניות הצד השלישי, לרבות סוגי המידע שאותו אוספים אתרים אלה, והמידע כפוף למדיניות ספקים אלה. אי לכך, אין אנחנו תומכים במדיניות הפרטיות או איסוף הנתונים של כל צד שלישי שאליו אתה עשוי להתקשר דרך האתר שלנו ואין אנחנו האחראים להם. במידה ומתעורר בליבך חשש הנוגע לקישור חיצוני מסוים, פנה למנהל אתר של האתר מהצד השלישי.

הסכמה / דחייה

"שכל" עשויה לשלוח לך הודעות מייל הנוגעות לשירותיה, לאתר או לגבי דברים נוספים. באם אינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, אנא הודע על כך באחת מהדרכים הבאות:

בדואר אלקטרוני support@sehel.co.il או בדואר רגיל לשכל תוכנה בע"מ, ת.ד 120, תל אביב, מיקוד 6100002.

עדכון פרטי הקשר

זכור כי אתה עליך לדאוג לכך כי פרטי הקשר שלך יהיו עדכניים בהתאם לתנאי הסכם הרישום ותנאי השימוש, אשר להם הסכמת בעת הרישום של שם או שמות הזיהוי שלך. במידה ופרטים אלו משתנים, עליך להודיע על כך ברישום הפרטים העדכניים בדף המתאים בחשבונך.

יצירת קשר

שאלות כלשהן תוכל להפנות בדואר אלקטרוני support@sehel.co.il או בדואר רגיל לשכל תוכנה בע"מ, ת.ד 120, תל אביב, מיקוד 6100002.

אישור וקבלת המדיניות הפרטיות שלנו

מסמך מדיניות הפרטיות שלנו נכלל בהסכם הרישום לאתר ו / או לשירותים המוענקים בו וכפוף אליו. שימושך באתר האינטרנט של "שכל" (לרבות השירותים הזמינים בו) כפוף להסכמים ועל פי השירותים שעבורם נרשמת. כשאשר אתה נרשם לשירות, הינך מסכים לכל תנאי ההסכם הנוגעים לשירות הספציפי, לרבות מסמך מדיניות פרטיות זה. שימושיך באתר אינטרנט זה ובשירותים שהוא מציע מהווים את הסכמתך המתמשכת לתנאי ההסכמים, לרבות מדיניות הפרטיות במסמך זה. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, עליך להפסיק את השימוש באתר אינטרנט זה ובשירותים שבו.

הצטרפו עכשיו